FREE ︎ ︎ DOWNLOAD BUGZY BUDDY ︎ ︎ FREE

︎ INSTAGRAM ︎ FACEBOOK ︎ TUMBLR ︎ SHOP ︎

︎︎CLIC︎︎


Prix du bronze

2015Prix du bronze 2015 de l’ENSAD, en collaboration avec la fonderie d’art Rosini.

Plus ici ︎ https://prixdubronze2015.tumblr.com/

ENSAD Bronze Prize 2015, in collaboration with Rosini art foundry.

More ︎ https://prixdubronze2015.tumblr.com/
︎ NEXT STOP ︎

 ︎ PARIS ASS BOOK FAIR - 9-11.06 ︎ SAN FRANCISCO ART BOOK FAIR - 14-16.07 ︎